Spolek MaPa plní přání (nejen o Vánocích)

Jedna z našich klientek nás poprosila, zda bychom ji odvezli k lékaři a pak na letiště. Příští rok uvažuje o dovolené s kamarádkou, na kterou by letěly letadlem. Ráda by si prohlédla letiště, aby pak nebyla v neznámém prostředí. Spolek MaPa se rozhodl jejímu přání vyhovět.


číst více...
ZAVŘÍT
Spolek MaPa, z.s.

Naše služby


Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené

 

Naše služby jsou určeny pro seniory a zdravotně postižené, kteří potřebují poradit ve své konkrétní sociální (životní) situaci, či chtějí aktivně využít volný čas. Každému se budeme věnovat jednotlivě, diskrétně, s lidským porozuměním. Poradíme však nejen přímo jim, ale také jejich příbuzným nebo komukoliv jinému, kdo by potřeboval pomoci s péčí o někoho z rodiny nebo přátel.

 

Naše služby

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením - podle §66 Zákona 108/2006 Sb.

 

Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám ve věku nad 65 let nebo osobám se zdravotním postižením ve věku nad 27 let. Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

 

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Od 1. 1. 2016 poskytujeme také fakultativní (placenou) službu Setrvání s uživatelem po dobu nepřítomnosti pečující osoby. Cena je stanovena na 70 Kč za hodinu.


Pro naše klienty to znamená konkrétně:

 

základní sociální poradenství

 • případová sociální práce (individuální poradenství)
 • internetová poradna

 

nabídka aktivizačních činností v bydlišti klienta (obvykle 1x týdně 2 hodiny)

 • realitní orientace - procvičování orientace v přítomnosti (jaký je dnes den, kde se nacházíme)
 • reminiscenční terapie - vzpomínání, trénování paměti
 • muzikoterapie - poslouchání, zpěv
 • předčítání a tlumočení informací, které uživatel nemůže sám ze zdravotních důvodů získat
 • validační terapie - přívětivá komunikace s důrazem na lidskou důstojnost a jedinečnost uživatele
 • zachovávání kompetencí uživatele - pomoc s činností, kterou objektivně nemůže udělat sám, ale podporování v samostatném provádění činností, které ještě zvládne

 

nabídka aktivizačních činností mimo bydliště (obvykle 1x týdně 2 hodiny)

 • setkávání v knihovně (přednášky, vyprávění, předčítání knih)
 • sportovní aktivity pro seniory
 • stolní (deskové) hry
 • kurzy trénování paměti
 • procházky po obci a okolí
 • nebo jakékoliv další aktivity na základě přání a potřeb obyvatel

 

Setrvání s uživatelem po dobu nepřítomnosti pečující osoby (obvykle více než 2 hodiny více než 1x týdně)

 • setrvání s uživatelem v domácnosti po dobu nepřítomnosti pečující osoby
 • umožnění pečující osobě zařídit si své záležitosti
 • sociálně aktivizační činnost v rozsahu časově větším než obvykle